ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ FULL CONTRACT

Η εταιρεία μας έχοντας 3 βασικούς κλάδους δραστηριοτήτων, διατηρεί την παροχή "Full Contract" (Design – Construction - FM) ταυτόχρονα στο 48% των πελατών της.