ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ “IN HOUSE” ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρεία μας διαθέτει προσωπικό ειδικών τεχνίτων και καλύπτει το 80% των εργασιών της με μόνιμο προσωπικό.