ΕΡΓΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη σε τραπεζικά κτίρια, καλύπτοντας το 70% των έργων της από έργα τραπεζών.